Aktualności

Nowe skladki czlonkowskie

SZANOWNI PAŃSTWO

Dnia 22 marca 2011 r Walne Zebranie Członków Klubu MTKP Delfin Toruń podjęło uchwałę o wysokości obowiązującej składki członkowskiej. Od dnia 1 kwietnia 2011 r składka członkowska wynosić będzie 90,00 zł miesięcznie.

Podwyżka składki związana jest ze zwiększeniem wydatków klubu na szkolenie zawodników naszego klubu a przede wszystkim ze zwiększeniem opłat za wynajem pływalni.

Przypominamy, że składkę należy uiszczać na konto klubu 41 1030 0019 0109 8533 0000 5544.

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.