Archiwum z marzec, 2011

Aktualności

Walne Zebranie

ZAPROSZENIE

Zarząd Klubu MTKP „DELFIN” ma zaszczyt zaprosić Panią/Pana na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu MTKP Delfin Toruń.

Zebranie odbędzie się w dniu 22 marca 2011 r o godzinie 17:00 – I termin (II Termin 17:15) w Zespole Szkół Nr 5 w Toruniu ul. Wyszyńskiego 1/5

Porządek obrad:

 1. Sprawdzenie kworum.
 2. Wybranie przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Wybory do statutowych władz klubu.
 12. Przyjęcie uchwały dotyczącej ustalenia wysokości składek członkowskich.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.