Aktualności

Sprawdzian wszechstronnoś›ci i wytrzymał‚oś›ci pł‚ywackiej

W pią…tek 23-11-2012 na pł‚ywalni Zespoł‚u Szkół‚ Nr 5 w Toruniu odbył‚ się™ obowią…zkowy dla roczników 2000 i 2001 sprawdzian wszechstronnoś›ci i wytrzymał‚oś›ci pł‚ywackiej.

W zawodach tych wzię™li udział‚ również zawodnicy naszego klubu:

 • Bereza Agata
 • Gą…sowska Martyna
 • Kalinowski Michał
 • Kamiń„ski Mikoł‚aj
 • Kujawska Katarzyna
 • Kuł‚agowska Maria
 • Ligocki Mateusz
 • Łukiewska Patrycja
 • Mierzwa Igor
 • Pankowski Marcin
 • Szczygieł‚ Oliwia
 • Tomaszewska Patrycja
 • Tomczewska Iga
 • Wieciń„ska Anna
 • Wieciński Andrzej
 • Witkowska Karolina
 • Wróblewski Mił‚osz
 • Wyrwa Weronika

Wszyscy zawodnicy w komplecie zaliczyli obowią…zkowe konkurencje i wypadli wyś›mienicie biją…c swoje rekordy życiowe i ustanawiają…c wiele wartościowych rezultatów.

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.