Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd Klubu MTKP „DELFIN” ma zaszczyt zaprosić Panią/Pana na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu MTKP Delfin.

Zebranie odbędzie się w dniu 26 marca 2013 roku o godzinie 17:00 – I termin (II Termin 17:15) w Zespole Szkół Nr 5 w Toruniu ul. Wyszyńskiego 1/5.

Porządek obrad:

 • Sprawdzenie kworum
 • Przedstawienie porządku obrad
 • Wybranie przewodniczącego zebrania
 • Wybór komisji skrutacyjnej
 • Wybór komisji uchwał i wniosków
 • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Wybory do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej
 • Wolne wnioski
 • Zakończenie zebrania

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.