Aktualności, Komunikaty

Zmiany składek członkowskich.

MTKP Delfin informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu MTKP Delfin w dniu 31.03.2015 r., z dniem 1 kwietnia 2015 r. następuje zmiana wysokości comiesięcznej składki członkowskiej i wynosić ona będzie 110 zł, płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Jednocześnie Klub wzywa osoby zalegające ze składkami członkowskimi o jak najszybsze ich uiszczenie.

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.