Aktualności

Walne Zebranie Członków Klubu

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków Klubu MTKP Delfin.

Zebranie odbędzie się w dniu 29 marca 2015 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Nr 5 w Toruniu ul. Wyszyńskiego 1/5. w sali nr 134

Proponowany porządek obrad

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 10. Wprowadzenie zmian w statucie klubu oraz zmiana siedziby Klubu.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.