Aktualności, ZSMEiE

Zgłoszenie na Mistrzostwa Miasta Inowrocławia 5.11.2016

  1. Brończyk Hubert 50 kr, 50 grzb,
  2. Busz Krystian 50 grzb, 100 grzb,
  3. Chmurzyńska Wiktoria 50 kr, 100 kr,
  4. Kalinowski Michał 50 kr, 100 grzb,
  5. Kujawska Katarzyna 50 de, 100 klas,
  6. Kujawski Piotr 50 kr, 50 klas,
  7. Martin-Woźniak Wiktor 50 kr, 50 de,
  8. Wiecińska Danuta 100 kr, 100 klas,
  9. Wieciński Andrzej 50 klas, 100 klas,
  10. Zięba Anastazja 50 kr, 100 kr,

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.