Aktualności, Komunikaty

Opłaty startowe

Informujemy, iż począwszy od najbliższych zawodów, w których startować będą zawodnicy naszego klubu (Bydgoszcz, 8 kwietnia 2017 r.), opłata startowa za zawodników może być uiszczana wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy MTKP Delfin Toruń nr 41 1030 0019 0109 8533 0000 5544

Klub uiszcza opłatę na konto organizatora zawodów. Trenerzy nie będą przyjmować wpłat gotówkowych. Opłatę w wysokości podanej przez trenera i wskazanej na stronie internetowej klubu, należy zapłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia zawodów. W przypadku braku uiszczenia opłaty, zawodnik nie zostanie dopuszczony do udziału w kolejnych zawodach. Dziękujemy za terminowe regulowanie opłat.

Opłata startowa za udział zawodników w III Zawodach Wiosennych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy w dniu 8 kwietnia 2017 r. wynosi 30 zł od każdego zawodnika i została ustalona przez organizatora zawodów.

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.