Archiwum z luty, 2022

Aktualności

Walne Zebranie członków Klubu MTKP Delfin Toruń

Dnia 28 lutego 2022 r. odbyło się Walne Zebranie członków Klubu MTKP Delfin Toruń, podczas którego podjęto decyzję o zmianie wysokości składki członkowskiej. Z uwagi na wzrost kosztów działalności klubu oraz fakt, że składka nie uległa zmianie od 2016 r. na Walnym Zebraniu podjęto decyzję o podniesieniu składki do kwoty 150,00 zł miesięcznie od 1 marca 2022 r., płatne przez 10 miesięcy w roku (bez lipca i sierpnia).  

Aktualności

WALNE ZEBRANIE

Dnia 28 lutego 2022 r. w sali 134 Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu odbędzie się Sprawozdawczo-Statutowe Walne Zebranie Członków Klubu MTKP Delfin Toruń

Pierwszy termin godzina 17.00

Drugi termin godzina 17.15

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 10. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Klubu
 11. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie Klubu
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.