Aktualności

Walne zebranie członków klubu

Zarząd Klubu MTKP Delfin Toruń informuje, że dnia 28 marca 2023 r o godzinie 17.00 (I termin) 17.15 (II termin) w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu przy ul. Wyszyńskiego 1/5 odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie członków klubu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Wybory do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd Klubu Maciej Bukowski Prezes MTKP Delfin Toruń

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.