Aktualności

Walne Zebranie Członków Klubu MTKP Delfin Toruń

Dnia 26 marca 2024 r o godzinie 17.30 (I – termin) 17.45 (II -termin) w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu ul. Wyszyńskiego 1/5 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu MTKP Delfin Toruń.

Proponowany porządek zebranie:

 1. Rozpoczęcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Wnioskowej
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2023 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie zebrania

Maciej Bukowski – Prezes MTKP Delfin Toruń

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.