Archiwum z marzec, 2015

Aktualności, Komunikaty

Zmiany składek członkowskich.

MTKP Delfin informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu MTKP Delfin w dniu 31.03.2015 r., z dniem 1 kwietnia 2015 r. następuje zmiana wysokości comiesięcznej składki członkowskiej i wynosić ona będzie 110 zł, płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Jednocześnie Klub wzywa osoby zalegające ze składkami członkowskimi o jak najszybsze ich uiszczenie.

Aktualności

Grudziądzki Puchar Orki

21.03.2015 r w Grudziądzu 29 zawodników naszego klubu uczestniczyło w zawodach z cyklu  „Grudziądzki Puchar Orki”. Zawody wymagają bardzo dużej wszechstronności stylowej, gdyż formułą tej rywalizacji sportowej jest udział w […]

21.03.2015 r w Grudziądzu 29 zawodników naszego klubu uczestniczyło w zawodach z cyklu  „Grudziądzki Puchar Orki”. Zawody wymagają bardzo dużej wszechstronności stylowej, gdyż formułą tej rywalizacji sportowej jest udział w czterech stylach pływackich (styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny) na dystansie 50 m dla roczników 03/02, oraz 100 m dla roczników 01 i starszych.

Zawodnicy wyróżnieni statuetkami i dyplomami za sumę startów w czterech stylach.

Dziewczęta
kategoria  12 lat: Gabriela Ratajczyk 6 miejsce

Czytaj całość

Aktualności

Walne Zebranie Członków Klubu

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków Klubu MTKP Delfin.

Zebranie odbędzie się w dniu 31 marca 2015 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Nr 5 w Toruniu ul. Wyszyńskiego 1/5.

Proponowany porządek obrad

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Wybory do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.
 12. Wprowadzenie zmian w statucie klubu oraz zmiana siedziby Klubu.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.